www.vios-club.com

 ขอสอบถามเรื่องเปลี่ยนสายพาน vios 2003

ปัญหาการใช้รถ,เทคนิดต่างๆในการใช้รถ และตกแต่งรถ
ขอสอบถามเรื่องเปลี่ยนสายพาน vios 2003

Postby nuu007 » Mon Jan 28, 2019 1:57 pm

เปลี่ยน 2 เส้นดังนี้
1.สายพานเครื่อง (4PK1240) เส้นละ 530 บาท
2.สายพานเพาเวอร์ (3PK 845) เส้นละ 320 บาท
ค่าแรง 150 บาท

รบกวนสอบถามท่านผู้รู้ว่าสายพานเพาเวอร์ เบอร์ 3PK 845 กับเบอร์ 3PK 850 วิออส 2003 สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบหรือไม่คะ
yenta4-emoticon-0002
nuu007 Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 34
Joined: Wed May 11, 2011 11:20 am


Return to ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องรถ / Tip & Technics

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests