www.vios-club.com

 ถ้าเปลี่ยนยางหุ้มเพลาใหม่ ต้องตั้งศูนย์ด้วยหรือไม่

ปัญหาการใช้รถ,เทคนิดต่างๆในการใช้รถ และตกแต่งรถ
ถ้าเปลี่ยนยางหุ้มเพลาใหม่ ต้องตั้งศูนย์ด้วยหรือไม่

Postby danthai » Fri Feb 01, 2019 7:25 am

คือไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากอู่มา ช่างบอกว่ายางกันฝุ่นขาด น่าจะเป็นยางหุ้มเพลาขางใด้ข้างหนึ่ง ผมว่าจะเปลี่ยนให้หมดเลย อยากทราบว่าถ้าถอดเปลี่ยนแล้ว ต้องมีการตั้งศูนย์รถใหม่ด้วยป่ะคับ?
danthai Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 7
Joined: Fri Feb 15, 2008 11:29 pm
Location: 445/81 หมู่.4 แพรกษา สปก. 10280


Return to ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องรถ / Tip & Technics

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests